L'Ajuntament t'acompanya

CAMPANYA D’UNIVERSALITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPAL 

Serveis Socials / Servei d'Atenció Social

Els Serveis Socials Municipals atenen tota la ciutadania. Acullen les demandes de les persones que s’hi adrecen per primera vegada i, posteriorment, les acompanyen durant el temps necessari per tal que puguin resoldre les seves dificultats socials, econòmiques,
socioeducatives, etc.
L’acompanyament inclou la realització d’un pla de treball amb la participació de la persona usuària, per tal de millorar la seva situació. S’activen els serveis i els ajuts econòmics necessaris per aconseguir aquest objectiu.

Descripció: El Servei d’Acollida de Serveis Socials és el punt d’accés de qualsevol persona que s’adreça als Serveis Socials Municipals per primera vegada. El Servei d’Acollida atén les persones que necessitin informació, orientació i assessorament sobre el sistema de Benestar Social.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal. Cal demanar cita prèvia trucant al 607 45 39 60 o al 93 480 48 00.
Requisits: Hi pot accedir qualsevol persona.

Descripció: El Servei d’Atenció Social Municipal informa, orienta i tramita serveis o prestacions que són competència d’altres administracions.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal. Cal demanar cita prèvia trucant al 607 45 39 60 o al 93 480 48 00.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern i complir els requisits propis de cada convocatòria.

Serveis Social Bàsics de l'Ajuntament

Atenció presencial

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h (cal demanar cita prèvia)

Telèfons

93 480 48 00 - 607 453 960

Correu electrònic

benestarsocial@santjust.cat