CAMPANYA D’UNIVERSALITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPAL 

Serveis Socials / Habitatge

Els ajuts per accedir al manteniment i als subministraments energètics de l’habitatge habitual són un dret de tota la ciutadania. L’Ajuntament de Sant Just Desvern ajuda, tant amb mitjans propis com gestionant serveis i ajuts d’altres administracions, per tal que tothom que ho necessiti rebi ajuts per poder viure a casa seva.

Descripció: Habitatges de lloguer destinats a persones grans. Els habitatges compten amb serveis complementaris, com consergeria les 24 hores del dia.
Com sol·licitar-ho: Al Centre Social El Mil·lenari
Requisits: Ser major de 60 anys.
Els requisits estan a les Bases per a l’adjudicació d’habitatges de lloguer amb serveis per a gent gran de PROMUNSA.

Descripció: Pisos amb accés a través dels Serveis Socials Municipals per fer front a situacions d’extrema emergència per un període de temps limitat (desnonaments, violència de gènere, etc.)
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.
Trobar-se en situació d’extrema emergència.

Descripció: Habitatges municipals amb un lloguer subvencionat per l’Ajuntament. Aquests habitatges es destinen a famílies en situació de risc social, perill d’exclusió amb dificultats d’allotjament o altres col·lectius específics.
Com sol·licitar-ho: Presentar la sol·licitud quan s’obre una convocatòria pública a PROMUNSA.
Requisits: El que s’indiqui a cada convocatòria pública.

Descripció: Ajuts econòmics per fer front a les despeses d’accés i/o manteniment de l’habitatge habitual d’una persona o unitat familiar que es trobin en situació de dificultat per manca d’ingressos.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern amb una antiguitat mínima d’un any.
Complir els requisits econòmics de l’Ordenança Municipal de Prestacions Econòmiques.

Descripció: L’Ajuntament també pot ajudar a persones que es trobin en situació de pobresa energètica en la realització dels següents tràmits:
Realització d’informes de vulnerabilitat (llei 24/2015, de 29 de juliol de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica). Realització d’informes de vulnerabilitat per a les companyies subministradores, en casos d’impagament de factures, per tal d’evitar talls en els subministraments energètics en situacions en què, per motius econòmics, no es pot fer front a les factures d’aigua, llum i gas.
 Assessorament per sol·licitar Bons Socials. El Bo Social és un descompte en la factura dels subministraments, regulat pel Govern d’Espanya, per tal d’ajudar els col·lectius vulnerables i evitar la pobresa energètica.
Tramitació prestacions econòmiques municipals. Tramitació de prestacions econòmiques per a fer front a deutes amb les empreses subministradores. Cal que les persones beneficiàries d’aquests ajuts estiguin empadronades a l’habitatge on s’ha generat el deute, siguin titulars del contracte desubministrament i compleixin els criteris socioeconòmics de l’Ordenança municipal de prestacions econòmiques.
Com sol·licitar-ho: Al Servei Bàsic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Ajut econòmic municipal destinat a persones o famílies amb dificultats econòmiques per pagar el rebut de l’IBI de l’habitatge habitual.
Com sol·licitar-ho: Cal presentar la sol·licitud a l’OAC de l’Ajuntament quan s’obri la convocatòria pública anual.

Descripció: Registre de persones i unitats familiars que volen accedir a un habitatge públic a Catalunya.
Com sol·licitar-ho:
– A PROMUNSA, ctra. Reial, 106, locals 6-7 (Edifici Walden-7), Sant Just Desvern. Tel. 93 470 79 30
– Al Consell Comarcal del Baix Llobregat, ctra. N-340, Parc Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat. Tel. 93 685 24 00
– A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, c. Diputació, 92, Barcelona. Tel. 93 228 72 00
Requisits: No tenir cap habitatge en propietat.
Per a altres requisits, consulteu el web del Registre de Sol·licitants d’HPO: www.registresolicitants.cat/registre/…

Descripció: Ajuts econòmics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a deutes d’impagament de rebuts del lloguer o la hipoteca, adreçats a persones amb ingressos baixos.
Com sol·licitar-ho: Al Servei d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern. Més informació a: web.gencat.cat/…

Descripció: Òrgan de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que valora i proposa allotjament per a persones que necessiten urgentment un habitatge habitual.
Com sol·licitar-ho: Al Servei d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern. Trobar-se en situació d’emergència per pèrdua d’habitatge.
Més informació a: habitatge.gencat.cat/…

Descripció: Ajuts econòmics que cobreixen una part del rebut del lloguer mensual a persones que amb ingressos baixos.
Com sol·licitar-ho: Al Servei d’Atenció Social Municipal. Al Centre Social el Mil·lenari es gestionen els ajuts per a residents als habitatges del Mil·lenari. Per a la resta de sol·licitants, la gestió es pot realitzar a PROMUNSA.
Requisits: Consulteu el següent enllaç: habitatge.gencat.cat/…

Serveis Social Bàsics de l'Ajuntament

Atenció presencial

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h (cal demanar cita prèvia)

Telèfons

93 480 48 00 - 607 453 960

Correu electrònic

benestarsocial@santjust.cat