CAMPANYA D’UNIVERSALITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPAL 

Serveis Socials / 60 i més

Activitats, ajudes econòmiques i serveis que l’Ajuntament ofereix a les persones més grans de 60 anys del municipi, per tal de fomentar la vellesa activa, la participació en les activitats de Sant Just Desvern i mantenir el contacte amb la comunitat.

Descripció: Equipament obert a tota la ciutadania, que disposa d’una sala de lectura, internet i espais polivalents on s’ofereixen activitats socioculturals, lúdiques i relacionades amb la vellesa activa.
Com sol·licitar-ho: Qualsevol persona gran del municipi pot adreçar-se a l’equipament per participar de les
activitats programades.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Programa d’activitats de manteniment de la salut i la vida activa mitjançant l’activitat
física i les rutes “Mou-te i fes salut”.
Com sol·licitar-ho: A l’Àrea Bàsica de Salut (CAP Sant Just).
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Activitats per dinamitzar les persones grans: cursos, tallers i altres. Activitats organitzades pel Centre Social El Mil·lenari, l’Associació de la Gent Gran, l’Aula d’Extensió Universitària, la Casa d’Extremadura, el Grup de Balls de Saló, el Grup de Ball per a la Gent Gran de l’Ateneu, l’Escola de Ball dels Amics del Barri Sud i La Bonaigua, entre d’altres entitats i serveis.
Com sol·licitar-ho: Al Centre Social El Mil·lenari.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: El servei s’adreça a persones que estan o se senten soles, no gaudeixen de relacions familiars i tenen dificultats de mobilitat. Consisteix a disposar d’unes hores de companyia d’una persona per anar al metge, a una activitat social, etc.
Com sol·licitar-ho: Cal demanar cita al Servei Basic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern.

Descripció: Activitat que permet un passeig en bici a persones que no ho poden fer per elles mateixes, mitjançant un tricicle elèctric adaptat i conduit per persones voluntàries.
Com sol·licitar-ho: Trucant a l’entitat que gestiona l’activitat: Sant Just Solidari (93 473 65 84).
Requisits: Persones grans o amb dificultats de mobilitat que resideixin a Sant Just Desvern.

Descripció: Reducció d’un 20% del preu en òptiques i/o clíniques dentals que tinguin un conveni amb l’Ajuntament. Ajuts destinats a persones amb dificultats socioeconòmiques que són derivades pels Serveis Socials Municipals.
També es poden atorgar ajuts econòmics complementaris en funció de la valoració professional dels Serveis Socials.
Com sol·licitar-ho: Demanar cita prèvia al Servei Basic d’Atenció Social Municipal.
Requisits: Estar empadronada o empadronat a Sant Just Desvern amb una antiguitat mínima d’un any. Complir els requisits econòmics de l’Ordenança Municipal de Prestacions Econòmiques.

Descripció: Prestació econòmica per a majors de 65 anys que no poden acollir-se al sistema contributiu de pensions i que no tenen recursos econòmics suficients.
Com sol·licitar-ho: Directament a l’Oficina d’Afers Socials i Família de Sant Feliu de Llobregat, carrer de Laureà Miró, 73.
Tel.93 632 66 32
Requisits: Haver complerts els 65 i no tenir dret a una prestació contributiva.

Descripció: L’Ajuntament de Sant Just Desvern, en el desenvolupament de les seves polítiques socials, té en compte de manera prioritària les destinades a facilitar la vida de les persones i impulsa iniciatives i serveis per cobrir i satisfer-ne les necessitats. +Informació

Serveis Social Bàsics de l'Ajuntament

Atenció presencial

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h (cal demanar cita prèvia)

Telèfons

93 480 48 00 - 607 453 960

Correu electrònic

benestarsocial@santjust.cat