LES INSCRIPCIONS, PER A LA MAJORIA D’ACTIVITATS, S’OBREN UNA SETMANA ABANS DE LA SEVA REALITZACIÓ